Strona głównaDo pobraniaAKTYWNY SAMORZĄD

PROTEZY DOFINANSOWANE Z AKTYWNEGO SAMORZĄDU

Celem głównym programu Aktywny Samorząd jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W ramach programu, obszar C zadanie 3 i 4, osoby po amputacji kończyn dolnych i górnych mogą otrzymać wsparcie na zakup protezy lub utrzymanie w sprawności technicznej obecnie użytkowanej protezy.

Pilotażowy program skierowany jest do osób uczących się, aktywnych zawodowo lub społecznie. Szczegółowe informacje o warunkach dofinansowania (od 9 000,00 zł - proteza ręki do 25 000,00 zł proteza całej nogi) znajdziecie Państwo na stronach PFRON oraz w macierzystych MOPR i PCPR.

Osoby zainteresowane zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu uzyskania rzetelnej i optymalnej oferty za adekwatne zaopatrzenie protetyczne.

Więcej informacji: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/355/1644/