Strona głównaAmputacje kończyny górnejamputacje przedramienia

Amputacja przedramienia

Wyróżniamy amputacje nadgarstkowe oraz na poziomie od ¾ do ½ całości kości przedramienia. Im dłuższy kikut tym zakres swobody ruchu jest większy. Przy amputacjach bliższych stawu łokciowego konieczne jest zastosowanie leja protezowego z ujęciem kłykci bocznych i przyśrodkowych.