Strona głównaProtezy nógproteza stopy

Proteza stopy

Proteza przy częściowej amputacji stopy może być uzupełnieniem estetycznym i funkcjonalnym.

Po amputacji palców stopy lub przodostopia można wykonać protezy typowo funkcjonalne, oparte o wkładkę węglową poprawiającą propulsję (wspomaga odbicie z palców i ułatwia chodzenie) wraz z uzupełnieniem ubytku części stopy. Proteza taka stosowana jest zawsze w połączeniu z obuwiem pełnym, dlatego też walor estetyczny nie odgrywa tu znacznej roli. Proteza taka jest lekka i łatwa w zakładaniu.

Alternatywne rozwiązanie stanowi – estetyczna proteza silikonowa. Jest to samonośna proteza stopy, która nie wymaga noszenia obuwia, można w niej chodzić na „boso” po piasku, trawie i w domu.
Wykonuje się ją w kilku wersjach:

  1. pełna kolorystyka z paznokciami twardymi i sprężystą wkładką z włókna węglowego – najbardziej zawansowana technologicznie (funkcjonalnie) i estetycznie (kopia odbarwień i kształtów „zdrowej nogi”) proteza stopy;
  2. jeden kolor – zbliżony do koloru ciała użytkownika z wkładką z wł. węglowego i paznokciami silikonowymi.

Silikonowe protezy jako zaopatrzenie części stopy przynoszą najlepsze efekty w przypadku amputacji przodostopia (amp. Lisfranc’a, amputacja palucha, amputacje pozostałych palców lub tzw. amputacje promieniowe).

W przypadku tzw. amputacji stępu (amputacja tyłostopia) – np. amputacja Chopart’a – wykonuje się protezę z ujęciem na goleń. Podobne rozwiązanie stosuje się przy amputacji Syme’a.

Proteza oparta jest o dynamiczną wkładkę wykonaną z włókna węglowego, która połączona jest trwale z lejem sięgającym części podudzia. Kształt oraz wysokość leja zależne są od indywidualnych uwarunkowań użytkownika. Proteza Chopart’a umożliwia aktywne chodzenie i harmonijny, płynny chód. Właściwie dobrane komponenty (elastyczność stopy z włókna węglowego) oraz dobrze dopasowany lej pełnokontaktowy nie ograniczają aktywności użytkownika, a chód o takiej protezie jest praktycznie identyczny jak u osoby nieamputowanej.

Proteza Syme od protezy Chopart różni się tylko wkładką – stopą, która jest trochę wyższa i posiada więcej regulacji.

Oba rozwiązania wymagają jednak dużego doświadczenia, zwłaszcza protezy po amputacji Chopart’a, ponieważ kikut ma tendencję do koślawości, która wpływa na komfort i płynność chodu.